Παρασκευή, Δεκεμβρίου 29, 2006

Les Sorciers


C’est lui –
elle a dit,
ou c’est elle-même
ou tous les deux.

Et là,
les matins du monde
gardaient
des regardes verbeux
et silencieux.

Aucun
             mal

Et les sons m’ont parlé,
quand au dimanche de la rupture,
pour la première
des vérités vivantes :

« C’est pas grave.
C’est bien,
mais si bien
comme toujours. »

Condamnée
d’une deuxième vision
de l’incapacité.

Πέμπτη, Δεκεμβρίου 07, 2006

Τρία Haiku


Τρία
Haiku

Ι

Μα όσο μεθάς,

αστέρια θ’ αντικρίζεις,

Δαίμων εαυτού.

ΙΙ

Πως να κρατήσεις

τρεις πνοές μόνο μέσα

σε χίλιες λέξεις;

ΙΙΙ

Έφεραν δράκους

που άλλοτε θα τρέμαν

τ’ αχυρένια σκιάχτρα.