Σάββατο, Φεβρουαρίου 24, 2007

Exodus


I.


It’s wings again
and light
against
and sound

clouds
like shining stony cupids
dragging you away and far
over airy sea-traps

that’s where
your tiny little sun
the firstborn
narrow-minded wind
have come to set his kingdom

a newborn son
reigning
what no human hand
should ever touch
in sanity

[
only one land
one minor key
“divine
and unchangeable”

Cain has found the way
]


II.

Nightmare

silence
in thoughtful deserts
nailing sparks
on my bleeding travels
to kill my fellow dreamers

I always like to watch
the red-stained flowers'
bloomΓια έναν αποχωρισμό
για ένα σκοτεινό όνειρο
και μία απόφαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: